Skip to main content

Att skaffa leads är viktigt för din verksamhet, och att följa GDPR likaså. I den här artikeln tar vi upp vad GDPR betyder och hur det påverkar hur du kan skaffa leads på ett lagligt sätt. 

Vad är leads?

Leads är potentiella kunder som visat intresse för ditt företag eller dina produkter. Att samla leads är en avgörande del av e-postmarknadsföring, men det måste göras på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

GDPR betyder dataskydd

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en europeisk dataskyddsförordning som är i kraft sedan 2018. Den sätter strikta regler för hantering av personuppgifter, inklusive leads. GDPR sätter ökat tryck på vikten av att respektera människors integritet och valmöjlighet när det gäller samtycke till marknadsföring.

Samla leads lagligt

  • Tillståndsbaserad marknadsföring: Innan du skickar nyhetsbrev till någon, se till att de har gett sitt aktiva samtycke.
  • Transparent information: När du samlar in leads, ge tydlig information om hur deras data kommer att användas.
  • Datahantering: Förvara leads-data säkert och endast under den tid som behövs.
  • Rätt att glömmas: Var beredd att radera leads-data om någon begär det.

Dubbelkolla dina verktyg

Se till att de e-postmarknadsföringsverktyg du använder är GDPR-kompatibla. De bör erbjuda funktioner för att hantera samtycke, hantera data säkert och enkelt radera data vid behov. Ett exempel på en sådan plattform är Paloma. Paloma är en digital plattform som jar många olika typer av verktyg, flera som är utformade för att göra e-postmarknadsföringen GDPR-säker.

Utbildning och granskning

Ditt team bör vara välutbildat i GDPR-föreskrifter och alltid hålla sig uppdaterade om ändringar. Det är viktigt att regelbundet övervaka och granska din dataskyddsprocess.

Följer du dessa steg kommer du att kunna bygga en stark leadsbas genom ditt nyhetsbrev och e-postmarknadsföring samtidigt som du säkerställer överensstämmelse med GDPR. Det är en win-win-situation: ditt företag får värdefulla leads, och dina kunder kan känna sig trygga med att deras data hanteras på ett lagligt och etiskt sätt.